För ett liv i balans

Öppna hjärtat

av

Alla problem och allt mentalt lidande beror i grund och botten på en sak – att verkligheten inte överensstämmer med idéerna om hur den borde vara.

Släpp alla sådana idéer och friden är ett faktum. Öppna hjärtat och möt verkligheten utan motstånd. Det som är, är – att förneka det är att lida.

Det betyder inte att du är känslokall och utan ambitioner att skapa förändring. Tvärtom. Att möta varje ögonblick med ett öppet hjärta och acceptans är att vara allierad med livet självt. Äkta känslor får ett nytt djup och du får tillgång till en intelligens och kreativitet som sträcker sig bortom ”sunt förnuft”.

Nästa gång någonting inom dig säger att det här inte borde hända, svara då med det som bör hända hela tiden: Öppna hjärtat och släpp in livet.


Till toppen ⇧