För ett liv i balans

Otroliga svar

av

Ibland vet vi varken ut eller in. Vilket val är rätt och vilket är fel?

Vi känner oss villrådiga och provar alla möjliga vägar för att finna svaret. Det är påfrestande och frustrerande, vilket i sig är ett slags svar:

Att jaga efter lösningen är inte den rätta lösningen. Stillhet, tålamod och tillit är vad som behövs.

Vi kan inte och behöver inte veta allt på en gång. Vissa saker behöver tid för att mogna fullt ut. Vi kan inte använda ett utnött förflutet som vägledare, om vi vill finna det sanna svaret. Vi måste ha tilltro till något större än vårt begränsade och betingade tänkande.

Vi måste ha förtröstan i att livet uppenbarar svaret för oss i exakt rätt ögonblick. Det har visat sig stämma gång på gång tidigare. Vi måste våga lita på att livet även denna gång kommer att överraska oss på ett sätt som vore omöjligt att lista ut med logiskt tänkande.

Vi kan inte tänka fram det otänkbara. Det förflutna kan endast ge oss det mest troliga svaret. Livets svar, däremot, är något helt otroligt.


Till toppen ⇧