För ett liv i balans

Du har en ovärderlig gåva

av

Inom dig finns någonting som går bortom tidens tand, någonting som är oberoende av formens förgänglighet. Ett tidlöst och formlöst Varande.

Du ser det lysa i ögonen på en nyfödd eller känner det i den villkorslösa kärleken hos ett djur. Och du har möjligheten att ta det ett steg längre…

Du kan bli medveten om detta Varande, denna universella livskälla, som flödar på samma sätt inom allt levande. Du kan bli medveten om att du är medveten. Du bär på den ovärderliga gåvan att kunna veta att du är Varande.

Att vara i kontakt med Varandet är att vara tillfreds. Att vara i kontakt med Varandet är att vara Du, och beviset för det är att denna eviga fridfullhet alltid upplevs på samma sätt. Du upplever den på samma sätt som ung som gammal, och du kan uppleva den på samma sätt i kristider som i stillhet.

Formens värld tar sig många uttryck:

  • Saker
  • Händelser
  • Tankar
  • Känslor
  • Upplevelser

Gemensamt för dem alla är att de förändras, faller i glömska och förångas. Hur skulle någonting som inte är beständigt kunna vara ditt verkliga Jag? Det är helt orimligt.

Formens värld är endast så verklig som du väljer att göra den, men det betyder inte att du behöver avfärda den. Lek med den, skapa, gör vad du vill – men var samtidigt förbunden med Varandet, ditt verkliga Jag.

Allting slocknar för eller senare. Men du är inget ting, du är evigt ljus … och du besitter den fantastiska möjligheten att kunna vara medveten om det.


Till toppen ⇧