För ett liv i balans

Från ovisshet till klarhet

av

Att inte veta kan kännas obehagligt. Det är okej.

Att inte veta kan också upplevas som en mardröm. Det sker när vi inte vet, men kräver att få veta. När vi gör motstånd istället för att vara accepterande. Då vänder vi en utmanande, men trots allt hanterbar, livssituation till en ohanterbar mardröm.

Vi vill alla veta, det är förståligt. Men vi har inte alltid den möjligheten.

Ett möjlighet vi alltid har, däremot, är att välja att acceptera att vi för tillfället inte vet. I det ögonblicket börjar vi att röra oss från ovisshet till klarhet…


Till toppen ⇧