Mittpunkt

För ett liv i balans

Att vara perfekt

Finns det någon som med handen på hjärtat kan säga: ”Jag är perfekt, eftersom jag aldrig begår några misstag”? Nej, […]


Omprioriteringar

Livets innehåll är under ständig förändring. Var vaksam och följsam. Se upp för att falla in i gamla hjulspår. Vad […]


Ljuset

Ingenting varar för evigt. Samtidigt finns det något som inte är ett ting: ett evigt Varande. Ljuset som inget mörker […]


Inre frihet

Det talas mycket om frihet. Friheten att kunna jobba var man vill, resa vart man vill, se favoritserien när man […]


Det sanna seendet

Se hur sinnet dömer, hör hur rösten i huvudet mal på. Se hur personer och situationer jämförs och bedöms. Ingenting […]


Ett heligt liv

Om vi vill leva livet fullt ut, då måste vi leva helt och hållet. Vi kan inte tro att vi […]


Att ingenting göra

Vad ska du göra när du inte vet vad du ska göra? Hur ska du få klarhet när allt känns […]


Total frihet

Vad är det som gör att vi så enträget klamrar oss fast vid bilden vi har av oss själva? Hur […]


Nu är rätt ögonblick

Det viktigaste i livet har inget lanseringsdatum. Det går inte att bli mer närvarande på utsatt tid. Antingen är du […]


Från önskedröm till verklighet

En självcentrerad önskan om att saker vore annorlunda, så mycket onödigt lidande som skapas genom det. En önskan om en […]


« Framåt  ·  Bakåt »