Mittpunkt

För ett liv i balans

Sann godhet

Det kan vara vackert och godhjärtat att vilja göra gott. Att på ett eller annat sätt bidra till en blomstrande […]


Nästa steg i livet

Vilket är nästa steg i livet? Vart ska du gå? Vad är meningen? Ibland är det självklart; andra gånger svårt […]


Den sanna skönheten

Det finns en skönhet som endast framträder när vi betraktar utan att benämna. Det är en skönhet som är obeskrivlig, […]


Känn dig själv

Vi bär alla på en historia. Inte bara vår egen utan hela mänsklighetens historia. Vi är i världen och världen […]


Total medvetenhet

En total medvetenhet är en förutsättning för att lära känna oss själva på djupet. Det är en medvetenhet som inte […]


Från död till liv

Det kommer alltid dyka upp situationer som vi i efterhand önskar att vi hade agerat annorlunda i. Något vi sa […]


Livets olika resor

Alla har vi våra resor att göra. Ingen resa är den andra lik. Vi kanske tror oss veta vad som […]


Bortom tankarna

Det går inte att tänka sig fri från jobbiga tankar. Ändå är det precis det vi ofta försöker göra. Vi […]


Att leva fördomsfritt

Alltid är det något. Något som inte borde ha hänt, något som borde ha hänt vid det här laget, något […]


Livets melodi

Ta det lugnt. Slappna av. Allt hänger inte på dig. Om du verkligen vill frigöra världen från bördor, frigör dig […]


« Framåt  ·  Bakåt »