Mittpunkt

För ett liv i balans

Det är ok att ändra sig

Vi har en fantastisk förmåga: möjligheten att ändra oss. Vi gör alla misstag. Det är helt i sin ordning. Vi […]


Stillheten

Alla som har satt sig ner i stillhet en stund blir snabbt medvetna om något. Det är inte särskilt stilla […]


Det djupare jaget

Det finns något inom oss som aldrig tycks vara riktigt tillfredsställt. En ständigt återkommande tanke om att någonting behöver förändras, […]


Det osjälviska självet

En vilja att vara andra till lags, en strävan efter att framstå som framgångsrik, ett behov av att veta bäst. […]


Hitta dig själv nu

Tid för att hitta dig själv, är det verkligen vad som behövs? Är det inte just denna tidsbesatthet, denna idé […]


Vörda vardagen

När vi upplever uppgivenhet eller upprymdhet, då upptar denna känsla i stort sett all vår uppmärksamhet. Mellan sådana perioder, som […]


Tålmodighet

Ha tålamod. Det finns tid. Allt behöver inte hända i dag eller i morgon. Ge livet det utrymme och den […]


Det finns liv

Vi löser en sak i ena änden, och står snart inför en ny utmaning i den andra. Vi vinner något […]


Bak och fram

För att ta ett skutt framåt, måste du först ta sats bakåt. Detsamma gäller i livet i stort. De största […]


Hemlängtan

När det finns en längtan bort, handlar det i själva verket om en längtan hem? När det finns ett behov […]


« Framåt  ·  Bakåt »