För ett liv i balans

Går det att lita på andra personer?

av

Svar: Nej.

Det var kanske inte det svar somliga hoppats på, men läs vidare. Du kommer upptäcka att det inte finns något negativt i det. Tvärtom, den insikten skapar ett starkare band mellan dig och dina medmänniskor.

Ordet person kommer från latinets ”persona”, som användes för att beskriva masken skådespelare bar i dåtidens teaterpjäser. Idag har ordet en bredare betydelse, men de flesta bär fortfarande mask och är skådespelare i pjäsen Livet.

En person är inget annat än en samling bedrifter och bedrövelser, som hålls vid liv av personen själv och/eller av andra personer. Personer är yta. Personer är separation.

”Jag är jag. Du är du”.

Att bara se personen är att utesluta med ur ordet medmänniska. Medmänskligheten saknas. Sympati kanske finns där, men det saknas empati … det saknas kärlek.

En person är en flodvåg av tolkningar och idéer.

Tänk dig att du blickar ut över ett översvämmat landskap. Plötsligt ser du en trädgren sticka upp ur vattenmassorna, och sedan en till, och en till – alla till synes åtskilda från varandra. Men när vattnet dragit sig undan, upptäcker du något – alla grenar tillhör ett och samma träd.

På samma sätt finns en förgrening mellan dig och din omgivning.

Det enda du kan lita på

Låt oss återgå till rubriken på denna text: ”Går det att lita på andra personer?”

Att ställa en sådan fråga är som att be om att bli sårad och besviken. Frågan i sig har redan skapat separation i form av andra personer.

Vi har en idé om hur andra ska bete sig. Vi tar för givet att andra tankestrukturer (personer) ska vara samstämmiga med den bild vi målat upp. Så snart tavlan hänger på sniskan, vilket inte brukar ta särskilt lång tid, reagerar vi:

”Jag har blivit sviken!”

Det enda som hänt är att någon inte levt upp till våra förväntningar. Det kan till och med vara så att vi omedvetet lockat fram det andra för att få bilden bekräftad:

”Vad var det jag sa, det går inte att lita på den den där personen.”

Det finns sju miljarder människor på jorden, men det finns en myriad personer.

Du kan inte räkna med att denna oräknliga samling skådespelare kommer att följa ditt manus. Det enda du kan räkna med är följande:

Människor agerar utifrån sin medvetandenivå.

När du ser det, då ser du också att det finns någonting bortom skådespelet. Det finns en rymd som gör det möjligt för pjäsen att äga rum. Där står vi alla utan roller.

Där, bakom masken, finns vårt sanna jag.


Till toppen ⇧