För ett liv i balans

Vilken rädsla döljer sig på djupet?

av

Vilken rädsla döljer sig på djupet?

En rädsla att misslyckas, att förlora något eller någon, att inte vara omtyckt, att leva ensam?

Om du gräver djupare upptäcker du att det i grund och botten rör sig om en rädsla att förlora dig själv, att inte vara komplett. Men sanningen är att du på det djupaste planet redan är komplett.

Det som läggs till på ytan kommer, går och ändrar form. Men ditt inre och sanna jag – den opräglade medvetenheten som är medveten om ytans förgänglighet och om sig själv – kan du aldrig förlora.

Du är fullkomligt komplett.


Till toppen ⇧