För ett liv i balans

Rätt eller fel?

av

Att något inte känns rätt behöver inte betyda att det är fel. Känn efter vad som verkligen är sant.

Är det rösten från ditt djupare och sanna jag som talar? Eller är det det ytliga och föränderliga jagets röst du hör?

Var uppmärksam. Iaktta utan att döma. Ofta kommer du att märka att rösten kommer från det ständigt växlande yttre jaget.

Är det svårt att avgöra vem som talar? Avvakta lite. Fatta inga beslut mitt upp i osäkerheten.

Det falska jaget kommer att försöka få dig att tro att det inte finns tid att vänta, att du inte behöver vänta, att väntan är det som gör dig osäker. Tro inte på allt du hör.

För tillbaka närvaron till nuet. Avvakta, vaket och avspänt.

Vad känner du? Finns det kanske en känsla som är mer eller mindre konstant, trots att tankarna far omkring åt alla möjliga håll? Det är mycket möjligt att den ligger närmare sanningen än tankarna.

Var nyfiken och utforskande. Iaktta utan förväntningar. Fatta inga förhastade beslut. Svaret kommer att presentera sig i precis rätt ögonblick.

Ha tilltro till livet. Det vill dig väl.


Till toppen ⇧