För ett liv i balans

Att rätt ska vara rätt kan bli väldigt fel

av

”Rätt ska vara rätt” är ett populärt uttryck.

Att rätt ska vara rätt, vad betyder det egentligen? Det tycks variera en hel del från person och situation. I grund och botten handlar det om följande tre varianter:

  • Rätt enligt rådande lagar.
  • Rätt enligt oskrivna regler (vett och etikett).
  • Rätt enligt någons personliga åsikter.

Att ta för givet att andra personer ska leva upp till detta är att be om problem.

När var du senast med om att någon betedde sig ”felaktigt”? Du behöver antagligen inte leta särskilt långt bakåt i tiden. Det händer hela tiden, sånt är livet.

En annan del av livet är att vi försetts med den fiffiga funktionen valfrihet. Det är helt och hållet upp till oss hur vi väljer att förhålla oss när någon beter sig klumpigt. Ska vi se det som ett problem eller låter vi det passera och går vidare?

Låt oss kika på tre exempel från listan ovan (i omvänd ordning):

  • Personliga åsikter. Här är det lätt att förstå att åsikter om vad som är rätt och fel kan gå isär. Du har skickat ett mejl, som du anser vara viktigt och förtjänar ett svar omgående, men mottagaren tycks ha en annan åsikt. Vem har rätt och vem har fel? Är det värt att gå omkring och vara frustrerad över situationen?
  • Oskrivna regler. Nu börjar det bli allvarligare – enligt egot (identifikation med tankar). Påstigande ska lämna plats åt avstigande i kollektivtrafiken, men någon tränger sig in när du ska kliva av. Är det värt att ställa till med en scen? Är det till din fördel gräma dig över detta i flera timmar framöver?
  • Rådande lagar. Nu kommer hetpotatisen – rätt enligt lagboken. Du står vid ett obevakat övergångsställe och en bil blåser förbi, trots att föraren ser att du ska gå över. Ett lagbrott, men måste det bli ett avbrott i välbefinnandet? Vinner du något på att hålla händelsen vid liv genom att berätta det för alla du möter?

Väldigt ofta handlar det i slutändan inte om vad som är rätt eller fel. Istället handlar det om att egot har fått sig en törn:

”Jag har blivit förolämpad. Jag har blivit felaktigt behandlad. Jag har blivit…”

Egot älskar den typen av dispyter, både i inre och yttre form. Det älskar att hitta fel hos andra. Detta skapar separation, en bild av att själv ha rätt och att någon annan har fel, vilket får egot att växa.

Det här betyder så klart inte att du aldrig ska agera. Vissa gånger är det på sin plats att säga till eller vidta andra åtgärder. Om så är fallet, gör det då på ett sätt som inte är förorenat av egots ilska eller negativitet.

Hur viktigt är det att jag har rätt i den här situationen? Den frågan borde vi ställa oss oftare. Svaret får vi inte från egots falska jag, svaret får vi när vi går bortom egot och kommer i kontakt med vår inre visdom – vårt riktiga jag.

Det finns en magisk formel som hjälper till med detta och förgyller livet:

Sluta ta allt personligt.


Till toppen ⇧