För ett liv i balans

Vad är rätt för dig?

av

Vad är rätt för dig just nu?

Den frågan kan endast du besvara. Och det måste göras villkorslöst och utan jämförelse. Inte vad som var rätt igår eller vad som borde vara rätt vid det här laget.

Ta ingenting för givet. Miljöer, situationer och relationer förändras. Du förändras på det ytliga planet – intressen, åsikter, värderingar med mera förändras.

”Ta ingenting för givet” innebär att inte ta något ’ting’ (alla slags former, tankar inkluderat) för givet. Det formlösa, däremot, det ska du absolut ta som givet.

Låt detta icke-ting – det rena och beständiga medvetandet, ditt formlösa och sanna jag – vara utgångspunkten för alla beslut du fattar. Med det oförstörbara fundamentet som grundval uppenbarar sig den yttersta sanningen: ingenting behöver egentligen förändras.

Med den insikten kanske du ändå väljer att förändra någonting, helt enkelt för att du har möjlighet att göra det och för att det känns rätt för dig just nu. Det är helt upp till dig som person.


Till toppen ⇧