För ett liv i balans

Du är redan perfekt, men…

av

Du är redan komplett. Ingenting väsentligt saknas. Det finns ingenting som kan läggas till för att bidra till den perfektion du redan är i grunden.

Men det finns någonting du kan påverka och förändra…

Du kan lära dig att i allt högre utsträckning uppmärksamma den perfektion som är din sanna natur. Medvetenheten om din fullkomlighet kan bli en naturlig del av dig. Du behöver bara sluta tro på rösten som påstår något annat.

Miljontals timmar av vanemässigt tänkande har försökt tuta i dig att någonting inte står rätt till. Det finns alltid någonting som måste läggas till, tas bort eller förändras. För sinnet är perfektion något som för alltid kommer att höra framtiden till och nuet kommer alltid att upplevas som ofullständigt.

Men du har säkerligen varit med om att uppleva fullkomlig fridfullhet i stunder då sinnet garanterat skulle haft något att anmärka på. Saker och ting var inte perfekta, allt stod inte rätt till … men ändå, total frid.

Vad betyder det? Det betyder att du har otvivelaktiga bevis på att du aldrig kommer att bli perfekt. Du ÄR redan perfekt!


Till toppen ⇧