För ett liv i balans

Det rena medvetandets ljus

av

Ordet borde borde undvikas. Inget borde vara annorlunda än vad det är. Allt är som det är, just nu. Att argumentera mot det skapar onödigt lidande.

Hållbar förändring förutsätter klarsyn. Klarsyn innebär frihet från tankar om vad som borde eller inte borde vara – ett stilla betraktande av verkligheten, fritt från åsikter och avsikter.

En stillhet, som är allt annat än kraftlös. En avspändhet, som är utomordentligt vaken. En intensiv passivitet, som ur sitt varande frambringar sann kreativitet.

Det är det rena medvetandets ljus, som skingrar lidandets skuggor och tänder kärlekens låga.


Till toppen ⇧