För ett liv i balans

Sann godhet

av

Det kan vara vackert och godhjärtat att vilja göra gott. Att på ett eller annat sätt bidra till en blomstrande värld.

Det spelar ingen roll om det är i det stora eller i det lilla. Det väsentliga är att det görs utifrån en inre godhet.

Ingen personlig agenda, endast ett innerligt kall. Det är den sanna godheten.

Den går inte att göra sig till för att vara god. Vi gör gott när vi är goda.


Till toppen ⇧