För ett liv i balans

Det sanna jagets kännetecken

24 januari 2017 av Robert Birming

Att ta sig själv på för stort allvar är ett allvarligt tecken på separation, en åtskildhet från det osjälviska och sanna jaget.

Att vara i kontakt med det universella opersonliga jaget kännetecknas av glädje, lätthet och enkelhet, en djup känsla av samhörighet, både på det inre och yttre planet.