För ett liv i balans

Det sanna jagets kännetecken

av

Att ta sig själv på för stort allvar är ett allvarligt tecken på separation, en åtskildhet från det osjälviska och sanna jaget.

Att vara i kontakt med det universella opersonliga jaget kännetecknas av glädje, lätthet och enkelhet, en djup känsla av samhörighet, både på det inre och yttre planet.


Till toppen ⇧