För ett liv i balans

Den sanna människan

av

Tänk så ofta vi inte ser våra medmänniskor. Vi ser vår bild av den andre, men inte vem som verkligen döljer sig bakom bilden.

Vi ser en kollega, en expedit, en partner och allt som vi förknippar med just den bilden. När vi endast fokuserar på ytan, då missar vi totalt den sanna människan som finns på djupet inom alla.

Alla beskrivningar har en motsats. När en person inte lever upp till vår bild, då är vi snabba med att se den personen genom motsatsernas ögon. Den snälla blir dum, den generösa blir snål, den hjälpsamma blir egoistisk. Vips, så har vi fått en konflikt. Helt i onödan…

Konflikten utspelar sig i vårt huvud. Det är en strid där koncepten är fienden – en konflikt mellan vår idealbild och vår nuvarande bild.

För att upptäcka den verkliga människan, oavsett om det gäller andra eller oss själva, måste vi lära oss att se bortom personliga bilder. Vi måste dyka ner under den flyktiga ytan och nå det beständiga.

När vi kommer i kontakt med människan bortom det personliga, då växer och utvecklas vi samtidigt som personer. Vi känner äkta samhörighet, en djup själsfrändskap, samtidigt som vi lär oss att upptäcka, värdesätta och bidra med det som är unikt för oss själva.

Genom osjälviskhet blir vi oss själva. Försakelse är äkta förvärv.


Till toppen ⇧