För ett liv i balans

Det sanna seendet

av

Se hur sinnet dömer, hör hur rösten i huvudet mal på. Se hur personer och situationer jämförs och bedöms.

Ingenting slinker obemärkt förbi den inre kritikerns granskning – framför allt inte du själv. Se hur egot fördömer och förskönar om vartannat i sina försök att upprätthålla sin självbild.

Se, sannerligen se.

Det sanna seendet dömer inte. Det betraktar utan att fördöma, förneka, förgöra, försköna eller på annat sätt försöka förändra det betraktade. Ett obehindrat observerande som inte försöker påverka, vilket frigör en enorm energi.

I skenet av det fria seendet händer något … en djupare intelligens stiger upp till ytan. Ett varandets vetande, oberoende av tid och rum. Det är som att öppna dörren till en ny inre värld, som omedelbart avspeglar sig i den yttre världen.

I ljuset av det sanna seendet avslöjas det fördolda: det är en och samma värld – du är i världen och världen är i dig.

Ingenting väsentligt saknas och ingenting måste förändras i detta nu. Det här ögonblicket är din själsfrände.

Den livssanningen är fröet till en ny jord…


Till toppen ⇧