För ett liv i balans

Den sanna skönheten

av

Det finns en skönhet som endast framträder när vi betraktar utan att benämna. Det är en skönhet som är obeskrivlig, eftersom vi endast kan beskriva det vi redan känner till.

Så fort vi beskriver det vi ser sätter vi upp ett filter mellan oss och den rena skönheten. Vi lägger en dimridå av tid, det förflutna, framför det tidlösa och fullkomliga nuet.

Att iaktta utan att blanda in tid är att se den sanna skönheten. Det är att verkligen se … att se verkligheten.

Inga tankar om hur det betraktade står sig i relation till tidigare betraktelser. Inte ens en betraktare som betraktar; endast ett fritt betraktande.

Att använda erfarenheter för att göra jämförelser har sin plats, absolut. Men vi gör det allt för ofta helt i onödan. Vi behöver inte jämföra allt och alla.

Världen vi lever i vilar på en vidunderlig skönhet. Den sanna och obeskrivliga skönheten väntar oss i detta nu.


Till toppen ⇧