För ett liv i balans

Ditt sanna och trygga jag

av

Vill du bli av med dina problem? De flesta svarar så klart ja på den frågan. Men är det svaret verkligen sant?

Om vi dyker ner lite djupare, kommer vi upptäcka att många i själva verket älskar sina problem. De får en kick av att prata om dem, om sina åkommor, sina jobbiga kollegor och andra bekymmer.

Hur kommer det sig? Det beror på att det skapar en känsla av kontroll, en bild av att det här är rätt och det där är fel. Det i sin tur stärker det falska jaget.

Hela identiteten bygger på att saker och ting inte står rätt till, vilket skapar ett liv som genomsyras av lidande – både för personen själv och för andra, vilket så klart ytterligare bidar till att bekräfta idén om att ”jag har rätt och andra har fel”.

Det är en ond cirkel som endast kan brytas med närvaro, en alert men avspänd uppmärksamhet om vad som ligger till grund för handlandet i olika situationer. Tankar, känslor och reaktioner måste ständigt iakttas, och det måste ske innerligt. Att vakna går inte att göra halvsovandes.

Att utan dömande och utan flykt iaktta vad som pågår inom dig, det är det viktigaste du kan göra för dig själv och din omgivning. Det initierar en förvandling, en avidentifiering, en omdirigering av medvetandet, en förflyttning från det iakttagna till själva iakttagaren.

Betraktarens stilla själsgrund kräver ingen kontroll och är inte beroende av hur yttre omständigheter utvecklar sig. Den är evig frid och oberoende trygghet. Den är ditt sanna jag.


Till toppen ⇧