För ett liv i balans

Sanningen om vem du är

av

Var vaksam. Se upp med vilka historier du berättar för dig själv. Det är så lätt hänt att rösten i huvudet drar en vals, som det sedan dansas med i utav bara farten.

Lyssna till dansmusiken. Är det inte i själva verket ledmotivet till en film producerad av egot?

En film som kanske inte ens är baserad på verkliga händelser. Om den är det, så är händelserna oftast överdrivna i syfte att skapa extra mycket dramatik. Även om filmen skulle återge exakt på pricken vad som hänt, så kvarstår den viktigaste frågan:

Vad har det med nuet att göra?

Att du kan se och återberätta det som hänt betyder inte att du ÄR det som har hänt. Tvärtom. Du kan se det som har varit på grund av att du är det som förblir.

Du är den oförgängliga medvetenheten, som kan bära allt förflutet utan att öka ett gram i vikt. Du är det eviga varandet, som kan låta egot måla upp bilder utan att själv bli färgat. Du är det ständigt unga ljuset, som kan projicera tidsbundna gamla historier utan att glömma den tidlösa sanningen:

Nu är nu. Och du är nu.


Till toppen ⇧