För ett liv i balans

Ett sant liv

av

Vad andra tänker om dig är inte ditt problem, såvida du inte gör det till ett. Vad du än gör, var du än är och vem du än är, så kan du inte kontrollera andras åsikter om dig.

Om du trots allt skulle lyckas frambringa de tankar du vill att andra ska ha om dig, hur sann har du då verkligen varit mot dig själv och andra? Och hur sanna är egentligen de tankarna du har om vilka tankar andra tänker om dig?

Lev ett sant liv – var sann mot dig själv, var sann mot andra och var sann i det du gör. Att sannerligen leva sant är att släppa den falska idén om kontroll. Att leva sant är att vara fullkomligt fri.


Till toppen ⇧