För ett liv i balans

Självstudier

av

Vi kan lära oss så otroligt mycket genom självstudier – självstudier i bemärkelsen att vi observerar oss själva. Ett nyfiket och neutralt betraktande av tankar, känslor, tal och handling.

Fem minuter av självobservation är värt minst lika mycket som fem hyllmeter med självhjälpsböcker. Vi är våra egna bästa lärare.

Men det behövs ofta en kombination av yttre och inre studier. På samma sätt som det kan krävas tid för att inse att vi inte behöver tid för att vakna upp, kan det behövas externt lärande för att inse att vi själva bär på det verkliga lärandet.

Vi måste vara vaksamma och känna efter vad som är rätt för stunden. Vad behövs just nu?

Det sanna svaret kommer till oss genom självstudier…


Till toppen ⇧