För ett liv i balans

Släpp in livet

av

Du har möjlighet att vara en del av en fantastisk skapandeprocess.

Du kan ge form åt livets formlösa kreativitet, du kan sätta ord på dess tystnad, du kan sätta dess stillhet i rörelse. Du kan vara livets budbärare.

Du har också möjligheten att vända livet ryggen. Det sker när rösten i huvudet får ha det slutgiltiga ordet, när dess falska ord blir lag:

”Jag kan inte, jag vill inte, jag hinner inte, jag orkar inte, jag vågar inte…”

Att blint tro på och följa den rösten skapar distans till livet. Det skapar en känsla av att vara död inombords, som i den här dikten av okänt ursprung:

En dag knackade det på min dörr.
– Vem är det? ropade jag.
– Det är livet, svarade en röst.
– Jag har inte tid att släppa in dig, ropade jag tillbaka.
– Jag knackar från insidan, svarade livet.

Låt inte rösten i huvudet styra och ställa. Det enda liv den känner till och bryr sig om är sin egen flyktiga existens. Bakom dess till synes goda avsikter lurar egocentriska syften.

Släpp egot och släpp in livet. Låt dörren som stängde dig ute befria dig.

Lyssna till vad hjärtat har att säga. Dess stämma är stillsam och strider ofta mot allt vad sunt förnuft heter. Det är den rösten du ska lyssna till.


Till toppen ⇧