För ett liv i balans

Två sätt att upptäcka om du har släppt taget eller inte

av

Att släppa taget har varit huvudbudskapet i många läror i tusentals år.

Motsatsen, att klänga sig fast, har beskrivits som orsaken till allt lidande. Det kan lätt misstolkas och låta lite ansträngt i dagens samhälle. Det bästa vore kanske att helt enkelt säga: klängande får oss att må dåligt.

Att klamra sig fast kan vara förknippat med en rad olika saker:

  • Ägodelar
  • Åsikter
  • Minnen
  • Förmågor
  • Relationer

Med mera, med mera…

Gemensamt är att de alla förr eller senare på ett eller annat sätt upplöses. De tappar sin kraft eller upphör helt att existera. Då står vi plötsligt utan det som ansågs vara vår livlina.

Saker och ting kommer och går. Att vara medveten om det och acceptera att det är en del av livets gång, det är att släppa taget på riktigt. Det är frihet!

Har du verkligen släppt taget?

Att släppa taget innebär inte att du slutar uppskatta saker och ting. Det betyder bara att du inte längre bygger ditt liv med de sköra byggstenarna som grund. Istället står du stadigt rotad i nuet och vet att detta ögonblick är det viktigaste du har, att det är allt du har … att det är verkligheten.

Det låter ju väldigt bra och inte särskilt komplicerat, men vi lurar lätt oss själva. Vi tror att vi har släppt taget, men i verkligheten fortsätter vi hålla fast.

Det finns två sätt att upptäcka om du har släppt taget eller inte:

  1. Ansträngande. Det känns ansträngande och tröttsamt, som att trycka ner locket på en kokande gryta. Förr eller senare kokar det över.
  2. Oförändrat. Allt känns precis som vanligt, varken bättre eller sämre. Snart säger en inre röst: ”Äh, jag kan lika gärna återgå till det gamla”.

I båda dessa fall ligger klängandet kvar i bakgrunden.

Att släppa taget på riktigt kan vara utmanande och det kräver en hög intensitet av närvaro, men det är inte en kamp. Om du märker att du kämpar för allt vad livet är värt, då är det inte att släppa taget du först behöver göra – du behöver skapa balans istället för förbud.

Att släppa taget på riktigt innebär inte heller en form av likgiltighet. Det är en känsla av frihet och lättnad, men inte en sådan du kan fota och hashtagga med #YOLO. Den är subtil, men sann och stabil.

Att släppa taget är som att bli av med en börda du burit på. Den finns fortfarande kvar, men du släpar inte längre runt på den. Du är fri!

Kvar finns något lätt och varaktigt: sann glädje.


Till toppen ⇧