För ett liv i balans

Att sluta lida och börja leva

av

Vad är det alla så förtvivlat jagar efter? Vad är det alla vill ha?

Kan det vara så att det i slutändan handlar om begäret efter en form av odödlighet? Någonting att identifiera sig med, någonting att klamra sig fast vid – ägodelar, förmågor, upplevelser med mera.

Någonting att peka på. ”Det där är jag”.

Det är såklart inget fel i att önska sig en eller flera av dessa saker, men de kommer aldrig att kunna skänka en tillfredsställande jag-känsla. Det kommer vara ett jag som alltid känner sig hotat, som hela tiden måste försvara sig. Det kommer vara ett jag som aldrig känner sig helt komplett, som hela tiden måste förstärka sig.

Varför? Därför att detta skapade jag är uppbyggt av beståndsdelar som är obeständiga.

Sökandet efter ”en form av odödlighet” är ett sökande präglat av lidande, eftersom inga former är odödliga. Alla slags former går förr eller senare upp i rök. Så ser verkligheten ut.

Att inse detta på det djupaste planet är att sluta lida och börja leva. När vi upphör att se former uteslutande som ego-delar för ett skapat jag, då börjar vi att verkligen uppskatta glädjen och skönheten som formens värld kan bidra med.

Det finns tacksamhet istället för girighet. Det finns tillfredställelse istället för missbelåtenhet. Det finns vetande istället för ovisshet.

Det finns något som inte har någon motsats – det finns kärlek.


Till toppen ⇧