För ett liv i balans

Små storverk

12 januari 2017 av Robert Birming

Storverk börjar i det lilla. När det ordinära ges samma uppmärksamhet som det extraordinära, då öppnas porten till den sanna kreativitetens källa.