För ett liv i balans

Den bästa startpunkten

24 september 2015 av Robert Birming

När ska du börja ditt nya medvetna liv?

Det finns en bättre startpunkt: NU.

Allt som ”löser sig” på det yttre planet leder till att nya saker måste tas tag i. Det tar aldrig slut … och det gör ingenting.

Det finns ingenting i det yttre som hindrar dig från att börja leva ett mer medvetet liv redan idag. Låt inte det ständigt föränderliga yttre hindra dig från att upptäcka din evigt varaktiga inre frid.

Du är fri här och nu.