För ett liv i balans

Stillhet är inget för latmaskar

av

Ett liv kantat av stillhet är ett liv med guldkant på tillvaron.

Vardagsbekymmer mister sin tyngd och glädjestunder får ett extra djup. Allt känns enklare, precis som livet är i grunden; okomplicerat och välvilligt.

Det är först när vi betraktar livet genom lager av dåtid och framtid som det upplevs som svårt och hotfullt. Det är en förvrängd verklighet, skapad av sinnet.

Att föra in stillhet i livet, att skruva upp nivån av närvaro, skapar distans till det tanketjatter som ruckar oss ur balans. Saker och ting är kanske oförändrade på det yttre planet, men inombords råder ett lugn. Det i sin tur gör att det yttre tappar sin komplexitet, vilket gör att det är lättare att fatta rätt beslut.

Allt där här låter ju väldigt bra, men hur gör man?

Hitta tillbaka till stillheten

Det finns många sätt att föra in stillhet, att bli medvetet närvarande, i vardagssituationer. Nästan oavsett var du befinner dig, kan du till exempel:

  • Uppmärksamma andningen. Känn hur andningen kommer och går av sig självt. Känn hur varje inandning fyller dig med liv, och hur varje utandning för med sig ett lugn.
  • Uppmärksamma den yttre kroppen. Lägg märke till hur kroppen känns i olika situationer. Till exempel dina fötter som vilar mot golvet eller klädernas tyg mot din hud.
  • Uppmärksamma den inre kroppen. Bli medveten om hur kroppen känns på insidan. Är den avspänd eller stressad, finns det smärta, kan du känna energin som flödar inombords?

Alla dessa är utmärkta verktyg för att hitta tillbaka till verkligheten och förankra dig i nuet. Men det finns ett ankare som i mitt tycke slår allt: tankarna.

Det är tankarna som titt som tätt leder oss på villovägar, och detta kan vi utnyttja till vår fördel. Vi behöver inte driva iväg med varje tankeström som dyker upp. Istället för att hoppa ner i floden och glida med, så kan vi vara åskådare vid flodbanken.

Tankar är bara tankar, de kommer och går av sig självt. Du behöver inte tro på allt de säger. Betrakta dem som krusningar på flodens yta, utan att bedöma vad de säger, så kommer du upptäcka att de snart förlorar sin roll som livets viktigpettrar.

Vilken metod du än väljer (den inre eller yttre kroppen, andningen eller tankarna), så kräver det vaksamhet från din sida. Stillhet är med andra ord inget för latmaskar. Det är inte den stillhet vissa förknippar med tevetittande eller andra stillsamma aktiviteter.

Den här typen av stillhet kan du vara i kontakt med samtidigt som du själv är aktiv. Men du måste vara alert, och på ett sätt som inte är ansträngande.

Det är svårt att beskriva det i ord, men ett sätt att uttrycka det är att ”vara i nuet utan att göra nuet”. Du frambringar stillheten som redan finns inom dig genom att själv kliva åt sidan, så att säga.

Ett fönster fyller ett rum med ljus genom att vara en öppning i väggen. Något har tagits bort, inte tillförts, och denna frånvaro ersätter mörker med ljus.

Det ljuset bär du på. Bli stilla och upptäck det.


Till toppen ⇧