För ett liv i balans

Stillhet i rörelse

27 april 2016 av Robert Birming

Att en person är stilla till det yttre behöver inte betyda att det råder stillhet inombords. Någon kan till det yttre se ut att meditera, men invändigt är det febril aktivitet – där deklareras det, provas nya dynor till utemöblerna, planeras helgaktiviteter och funderas över nästa Facebook-status.

Det omvända gäller för inre stillhet. Du behöver inte vara stilla för att kunna uppleva en inre frid. Du kan finna stillhet i rörelse.

Du kan ta dig från punkt A till B och vara närvarande i stunden. Du behöver inte alltid tänka på vart du är på väg eller vad som ska göras när du kommer fram.

Du kan prova det på väg till jobbet eller när du rör dig från sovrummet till badrummet. Varje steg är lika viktigt, ett framsteg var för sig.

Din yttre resa kan innehålla en miljon steg, men din inre resa har bara ett: det steg du tar just nu. ~ Eckhart Tolle