För ett liv i balans

Stillheten inom dig

31 januari 2017 av Robert Birming

Istället för att försöka stilla tankarna (vilket är omöjligt, eftersom tanke är rörelse), finn den eviga stillheten bakom, under, mellan och bortom varje tanke.

Rörelse kan endast existera mot bakgrund av stillhet på samma sätt som en stjärna är beroende av rymd.

Natthimlens oändliga rymd är den eviga stillheten du bär inom dig.