För ett liv i balans

Strävan är konflikt

av

Strävan är konflikt, en krock mellan det som är och det som önskas. Denna friktion håller egot levande och hämmar möjligheten att vara verkligt levande.

Att utan dömande iaktta denna strävan mot framtiden för uppmärksamheten tillbaka till nuet. Där, i det evigt innevarande nuet – fritt från tankar om forntid och framtid – i tidlös fullkomlighet, avslöjas sanningen om vad det innebär att vara verkligt levande.


Till toppen ⇧