För ett liv i balans

Äkta styrka är att våga vara svag

av

Livet är inte så himla lätt alla gånger. Det kan vara in i helvete svårt emellanåt.

Vi upplever alla utmanande perioder i våra liv. Du gör det, jag gör det och andra gör det – och vi alla önskar att vi slapp vara med om det.

Vi känner oss svaga och sårbara, som om vi inte riktigt vore oss själva. Men utåt sett gör vi allt vi kan för att framstå som om allt är som vanligt. När någon frågar hur vi mår, svarar vi hurtigt och glatt ”Bara bra, tack”, trots att vi egentligen inte alls mår särskilt bra.

Vi håller envist skenet uppe. Vill inte visa oss svaga. Eller så kanske vi har en idé om att vi inte vill besvära andra med våra problem.

Är det verkligen rätt väg att gå?

Tänk så mycket kraft som går åt till att måla upp en falsk bild av att allt är frid och fröjd. Kraft som egentligen skulle behövas till att hitta balansen igen.

Den sanna styrkan

Äkta styrka är att våga visa sig svag. Den ärligheten gläntar på dörren till ditt sanna jag och den outtömliga källa av livskraft du alltid bär med dig. Du är betydligt starkare än sinnet vill få dig att tro.

Och det här med att andra känner sig besvärade om du är ärlig med hur du mår, är det verkligen sant? Om så är fallet, vilket det förmodligen inte är, så kanske det är dags att fundera på hur mycket tid det är värt att lägga på de relationerna.

En verklig vän är någon som kliver in när resten av världen kliver ut.
Walter Winchell

En sann vän är någon som lyssnar, någon som ger dig tid och utrymme. En verklig vän är öppenheten när du känner dig instängd. En äkta vän är likt en upplyst fyr, som med sin icke-dömande närvaro vägleder dig tillbaka till dig själv när du känner dig vilse i mörkret.

När du är sann mot dig själv och din omgivning, då upptäcker du också att du inte är ensam på din resa. Din öppenhet gör att andra öppnar sig. Ärlighet är lika smittsam som kärlek – och lika läkande.

Var sann och känn hur svaghet förvandlas till styrka. Var öppen och se hur motgångar blir till framgångar. Var ärlig och upptäck hur ytliga relationer plötsligt får ett djup.

Sanningen frigör din fulla potential och din fantastiska styrka.


Till toppen ⇧