För ett liv i balans

Tacksamhet gör det omöjliga möjligt

av

Vad är rätt och vad är fel? Ibland kan det kännas omöjligt att veta.

Det som ena stunden kändes sååå självklart och helrätt, känns i nästa stund precis som raka motsatsen. Betyder det att det som kändes rätt trots allt är fel?

Kanske. Kanske inte.

Men framför allt betyder det att det finns någonting som söker din uppmärksamhet. Någonting som behöver belysas och utforskas i medvetandets ljus – nyfiket och utan avsikter eller dömande.

Hela och halva upplevelser

Genom hela livet är vi med om olika upplevelser, som blir till minnen och erfarenheter. När upplevelserna levs fullt ut i stunden, då får minnena och erfarenheterna en lätthet över sig. Nästan som om de vore flexibla och transparenta.

Halvupplevda upplevelser, däremot – sådana som av en eller annan anledning inte fick full uppmärksamhet i stunden – bär på tyngden av det förflutna. De ligger som lager på lager med en hård och ogenomskinlig yta.

I medvetandets ljus

Under den inre resan, den som sätter igång så snart vi börjar bli mer medvetet närvarande, börjar vi att uppmärksamma dessa lager. Det som tidigare har legat undangömt och tryckt i mörka gränder får nu medvetandets sökarljus på sig.

I det öppenhjärtiga ljuset börjar lagren av svunna tiders sviter att förvandlas. De förlorar sin tyngd och täthet. De blir till värdefulla insikter och betydelsefulla lärdomar, som tar dig framåt på det yttre planet och djupare på det inre.

Det som tidigare kändes som ett knytnävslag i magen blir en öppen hand, som tacksamt vilar mot bröstet. Den tacksamheten tar dig till platser du aldrig kunnat drömma om – både på din yttre och inre resa. Tacksamhet gör det omöjliga möjligt.


Till toppen ⇧