För ett liv i balans

Tankar är alltid tid

av

Tankar är alltid tid – minnesbilder av det förflutna. Dåtid.

En tanke är aldrig verkligt ny.

Att iakttaga utan att blanda in tankar är att verkligen se. Det är att se likt en nyfödd, som beskådar världen utan att döma den eller kräva något av den. Ett rent och tidlöst betraktande.

Att stå fri från tidens tankar är att stå öppen för den tidlösa kreativiteten. Bortom tankarnas krav på allt och alla vilar den evigt kravlösa kärleken.


Till toppen ⇧