För ett liv i balans

Tankar är begränsade

av

Tankar är praktiska. De har sin plats i den värld vi lever i, men ge dem inte för mycket plats. En stor del av livet gynnas bättre av att vara fritt från tankar.

Tankar är snabba. Men att vara snabb är inte detsamma som att vara omedelbar. Det går inte att skynda till inre frid och harmoni.

Tankar är tidsbundna. Nuet, där det verkliga livet utspelar sig, är tidlöst. En tanke kan aldrig frambringa den mållösa häpenhet som det innevarande ögonblicket inbjuder till.

Tankar är begränsade. Ditt sanna jag är obegränsat.

Tankar är då. Ditt sanna jag är Nu.


Till toppen ⇧