För ett liv i balans

Tankar i meditation – så får du enkelt och effektivt bukt med dem

av

”Tänker du inte samma sak som jag inte tänker?”

Så löd bildtexten till en serieruta med två mediterande munkar.

Många förknippar med meditation med att man inte får tänka. Den tabuinställningen blir ofta ett hinder. Det är när du i stillhet observerar sinnet, som du uppmärksammar allt brus där.

Bli inte avskräckt av det. Alla fastnar i tankar i meditation, nybörjare som veteraner.

Varje du märker att du glidit iväg i tankar, acceptera det. För sedan lugnt och tillbaka uppmärksamheten till själva meditationen … igen och igen och igen.

Tankar och medvetande

Du är närvarande i samma sekund som du upptäcker tankebruset.

Se tankeobservationerna som en framgång i meditationsutövandet. Du uppmärksammar det du tidigare inte lagt märke till. Som att bli medveten om tystnaden då surret från ett kylskåp upphör.

Det är inte en tanke som blir uppmärksam på att du tänker, det är den formlösa medvetenhetens källa, ditt djupare och sanna jag – en stillhet fri från förflutna bördor och oro över framtiden.

Det är heller inte med tankens hjälp du kommer i kontakt med den källan. Släpp alla idéer om att du ska upptäcka eller åstadkomma någonting. Du behöver inte göra något eller vara någon.

Låt allt vara som det är, så är du på rätt väg.

En fråga om medvetenhet

Det finns en kraftfull metod för att dämpa tankarna i meditation.

Kanske är det dess enkelhet som gör metoden så effektiv. Den är utformad så att utövaren tvingas gå bortom tänkandet. Det sker genom att personen ställer en fråga till sig själv.

Frågan du ställer lyder: ”Vad blir min nästa tanke?”

Det enda sättet att besvara den frågan är att vara fullt närvarande.

Eckhart Tolle brukar jämföra det med att vara på sin vakt likt en katt som bevakar ett mushål. I det medvetandetillståndet uppstår inga tankar. Du befinner dig i ett slags positivt moment 22; du söker efter tankar genom att vara medveten, och när du är medveten uppstår inga tankar.

Självklart varar inte det tillståndet för evigt. Förr eller senare glider du in i tankarnas värld igen. När du blir medveten om att det har hänt, ställ frågan på nytt.

Det krävs inga förberedelser eller speciella miljöer för att du ska kunna använda tekniken. Du kan plocka fram den precis när som helst, oavsett var du befinner dig.

Nu till exempel. Vad blir din nästa tanke?


Till toppen ⇧