För ett liv i balans

I tid och otid

av

Du har ett tidsbundet jag.

Det jaget för med sig dåtid in i nutid i hopp om att skapa en bättre framtid. Det planerar och fixar saker och ting till höger och vänster. Det fyller sin funktion.

Du har även ett tidlöst jag.

Det jaget känner inte till några tidsbegrepp. Det är främmande till och med för ett ord som ”nutid”. Nu är ju nu och kommer alltid att vara nu, hur skulle den tidlösa sanningen kunna vara präglad av en tidsstämpel?

Det eviga jaget är ditt verkliga Jag. Du bär det alltid med dig, det är därför du hittar det när du slutar leta. Det är oändlig frid och obundenhet, det är därför icke-beskrivningar bäst beskriver det: namnlös, formlös, tidlös…

Det enda som kan hindra dig från att upptäcka ditt tidlösa jag i detta nu är idén om att det tar tid. Tro inte på tankarna som säger att du inte är redo ännu.

Ingenting som har hänt eller kan komma att hända kan frånta dig sanningen om att du är du här och nu. Det här ögonblicket är porten till den du är.

Ditt tidlösa jag är ditt sanna jag, och sanningen är att nuet är tidlöst.


Till toppen ⇧