För ett liv i balans

Vår trogna vägledare

av

Det finns en fantastisk vägledare, som vi alltid bär med oss.

En vi kan vända oss till för att finna djup när vi är fångade i det yttre. En som kan hjälpa oss att hitta en öppning när vi känner oss instängda. En som kan ledsaga oss mot ljus när vi är vilse i mörker.

Denna vägledare är andningen, ett ord som är besläktat med ande – livskraft. Att ta ett medvetet andetag är att bli medveten om den ständigt flödande inre livskraften.

Den här naturliga vägledaren står alltid till vårt förfogande. Vi kan alltid vända oss till den och på livets egna naturliga sätt låta oss vaggas in i balans.

Oavsett vilken situation vi befinner oss i, kan vi påminna oss om att vi andas. Vi behöver inte analysera hur vi andas eller börja räkna andetagen. Det räcker med att helt enkelt uppmärksamma att vi faktiskt andas och att det är något som pågår här och nu.

Att observera andningen är att föra tillbaka närvaron till det innevarande ögonblicket. Vi påminner oss om hur värdefullt nuet är och att det genomsyras av en godhet och äkthet, som tankarna om nuet aldrig kan komma i närheten av (som ett experiment kan du prova att jämföra tanken om ditt förra andetag med att faktiskt vara medveten om det andetag som sker i detta nu).

Andningen, vår trogna vägledare, står alltid redo att vända stunder av andefattigdom till andakter om livets fullkomlighet.

Andas in, andas ut…


Till toppen ⇧