För ett liv i balans

Undvik livsfara

av

”Mitt liv – det lilla jag har kvar, nu när jag inte längre har något jobb eller några arbetskamrater…”

Meningen snappade jag upp från en förbipasserande under en promenad. Personen var uppenbarligen utan jobb och upplevde nu att en del av livet hade slitits ifrån henne. En vanlig (miss)uppfattning.

Att förväxla det som händer i livet – jobb, relationer, framgångar, bakslag med mera – med livet självt, är ett livsfarligt sätt att leva. Livsfarligt som i att livet upplevs vara i ständig fara. Det känns bräckligt, som något som ideligen måste bevakas, beskyddas och säkras upp.

Och ständigt mullrande i bakgrunden – rädsla. Mental rädsla, som tar sig uttryck i form av oro, stress och ilska. ”Mitt liv”. Jag, mig, mitt. Och där – det andra, de andra. Ständig separation, ständig rädsla.

Det är ett ansträngande sätt att leva på. Det behöver inte vara så…

Det går att se bortom illusionen om att livets innehåll är synonymt med livet självt. Allt som händer i livet, alla dessa instabila strukturer, existerar tack vare att det finns något stabilt i bakgrunden. Denna stabilitet, denna oförstörbara eviga tidlöshet, är det verkliga livet.

Lär känna det livet och all rädsla försvinner.

Först då känner du ditt verkliga jag.


Till toppen ⇧