För ett liv i balans

Universums andakt

av

Hela världen är i rörelse. Den växer, utvecklas och förändras.

Men det är inte bara en utgående rörelse. Världen sluter sig också med jämna mellanrum. Den går inåt för att sedan gå utåt igen med förnyad styrka.

Vi kan se det i en blomma och vi kan se det i ett hjärtslag. Det är en återkommande rörelse på alla plan. Som om hela universum andas.

Det är viktigt att vi påminner oss själva om detta livets andetag med jämna mellanrum. Vi kan inte alltid vara i en utgående rörelse. Då får vi andnöd. Vi blir andefattiga.

För att verka på ett glädjefyllt och givande sätt i världen måste vi lyssna till universums andakt.


Till toppen ⇧