För ett liv i balans

Uppmärksamma dina medmänniskor

av

En blick, ett litet leende, ett hej eller ett tack.

Tänk så lite som behövs för att uppmärksamma en annan människa. Det rör sig om knappt en sekund, men det kan förändra en hel dag – för bägge parter.

En känsla av samhörighet, ”Jag ser dig”, och plötsligt börjar känslan av separation och osäkerhet att ge med sig en aning…

Avstånd krymper och band knyts. Kylan blir till värme och mörker ersätts av ljus. Livet känns okomplicerat, tryggt och berikande.

Uppmärksamma dina medmänniskor och du uppmärksammar livet.


Till toppen ⇧