För ett liv i balans

Ur-jaget

av

Vem är du när du står utan idéer om vem du är? När du ställer dig frågan ”Vem är jag?” utan att lägga till något efter ”Jag är”, vem är du då?

Vem är du när du står helt fri från beskrivningar om vem du är? När du släpper det du normalt sett förknippar med dig själv – namn, ålder, kön, nationalitet, bakgrund, kunskaper, intressen med mera – finns det då någonting kvar?

Det kommer du märka att det i högsta grad gör.

Det finns någonting, som inte alls är ett ting. Det finns en beständig frid och trygghet, som står fri från all rädsla och sårbarhet.

Du känner igen det som en bekant stillhet, som då och då har lyst igenom i livets olika skeenden. Du känner igen det som den ständige iakttagaren, som förblir densamme oavsett vad som iakttages.

Detta identitetsbefriade jag – ditt ur-jag, den formlösa grundförutsättningen för det ytliga jagets varierande former – är ditt sanna och beständiga jag.

Du behöver inte göra någonting för att blir medveten om det. Ditt sanna jag är Varandet bortom allt som görs.

Var stilla och vet vem du verkligen är.


Till toppen ⇧