För ett liv i balans

Utan skugga

av

Hur vore det om vi börjar inse innan vi börjar avse?

Kan vi ha verkligt goda avsikter med hur saker och ting borde vara innan vi har en god insikt om hur saker och ting verkligen är? Går det att uppskatta det som kommer om vi ignorerar det vi har?

Tankens morgondag är en skugga av det förflutna. Den ljusnande framtiden står att finna i detta evigt unga nu – i det rena medvetandets ljus, en sol som för alltid står i zenit.

Den upplyste fäller ingen skugga över framtiden.


Till toppen ⇧