För ett liv i balans

Vad begärs av dig just nu?

av

Livet handlar till stora delar av att bestämma dig för hur du ska handla i olika situationer. I stora drag handlar det om tre olika val:

  • Framåt. Det kan till exempel röra sig om att du säger till när något du beställt inte lever upp till vad som utlovats.
  • Bakåt. Ett exempel på ”bakåthandling” kan vara att du väljer att avlägsna dig från ett ställe som känns hotfullt.
  • Stillastående. Det kan röra sig om att du inte hakar på när några pratar skit om någon som inte är där.

Ibland kan det vara en kombination av ett eller flera val…

Du börjar med att inte haka på i skitsnacket. Efter en stund känner du dig manad att förklara att du tycker det är fel att kritisera någon som inte är där och kan ge sin syn på situationen. Till slut, om skitsnacket fortsätter, känner du kanske att det bästa är att lämna rummet.

Då och då dyker det upp situationer där det känns omöjligt att veta vad som är rätt. Det kan vara en svår utmaning och det bubblar upp tankar som ”Typiskt att det drabbar just mig!” och ”Vad ska jag ta mig till?”

Då kan det vara nyttigt att pausa och ta ett steg tillbaka. Istället för att bli ett med det som händer och ta det personligt, backa och ställ dig följande fråga:

”Vad begärs av mig just nu?”

Se det som om du har serverats en uppgift. Kliv ur rollen som du som person. Försök att känna efter vad livet vill genom dig när du lägger egot åt sidan.

Vad begärs av dig just nu? Känn efter och handla därefter.


Till toppen ⇧