För ett liv i balans

Vad är viktigast?

av

Vad är viktigast just nu? Vad förtjänar det här ögonblicket?

Det är frågor vi behöver påminna oss om och ställa så ofta som möjligt.

Det här ögonblicket kommer aldrig åter. Vilken relation väljer vi att ha till det? Hur vill vi minnas detta dyrbara ögonblick?

Vill vi att det ska bli ihågkommet (eller snarare bortglömt) som stunden då vi satt med mobilen och tittade på andras iscensatta liv? Eller vill vi minnas det som stunden då vi var närvarande med vår vän och upplevde något som inte går att fånga på bild?

Valet är vårt. I varje givet ögonblick har vi möjligheten att välja närvaro istället för frånvaro, sympati istället för separation.

Vi kan välja att bli vän med nuet – en vän vid namn Livet.


Till toppen ⇧