För ett liv i balans

Vägval

av

Ett vägval:

  1. Observera tankarna, som kommer och går, och inse hur sådan flyktighet omöjligt kan vara det sanna jaget.
  2. Låt tankarna vara och rikta uppmärksamheten mot det som ligger bortom dem – det beständiga Varandet, det sanna jaget.

Den första vägen är ofta nödvändig för att upptäcka den andra. Men någonstans på vägen är det dags att se över valmöjligheterna.


Till toppen ⇧