För ett liv i balans

Vägval vid livets vägskäl

av

Livet handlar ofta om att göra olika val. Hur ska vi kunna veta vad som är rätt för stunden?

En bra start är att börja med att släppa tanken på att försöka klura ut rätt svar genom tänkande. Vi kan tillåta oss att släppa allt klurande och se vad som händer. Vi kan se det som om vi stod utan val och överlämnade allt i livets händer.

Som ytterligare ett steg i processen, om vi fortfarande känner oss rådvilla, kan vi dela våra funderingar med andra. Vi kan förklara att vi befinner oss vid ett av livets vägskäl och berätta vilka vägval vi står inför. Vår vän kanske får oss att se saker med nytt ljus, likt en vägbelysning – vägarna förändras inte, men det blir och lättare att avgöra vilken väg som känns rätt.

Som ett sista steg kan vi välja att helt enkelt pröva oss fram (om beslutet inte är oåterkalleligt, så klart). Hur fel kan det bli? Om vi känner att det inte var rätt, kan vi alltid ändra oss igen. Vad är det vi är så rädda för? Vad andra ska tycka? Oavsett vad vi väljer, så kommer det alltid att finnas de som tycker att vi gjorde fel val. Det är deras åsikt och de har rätt att tycka vad de vill, och vi har rätt att göra vad vi tror är rätt.

Lyssna till hjärtat och låt livet leda vägen…


Till toppen ⇧