För ett liv i balans

Vikten av vaksamhet

av

Ett uns av vaksamhet kan välta ett helt lass med missmod.

Sådant som tidigare fick härja fritt i mörkret förs in i ljuset. Vanemässiga och ogynnsamma beteenden och tankemönster uppmärksammas och ifrågasätts.

När skenet från vaksamhetens låga letar sig in i hopplöshetens dunkla och kalla vrå, då förvandlas denna skrämmande skuggplats till en källa av ljus och värme, trygghet och kärlek.

Inget mörker kan hålla tillbaka skenet från en gnista vaksamhet.


Till toppen ⇧