För ett liv i balans

Vikten av vaksamhet

9 februari 2016 av Robert Birming

Ett uns av vaksamhet kan välta ett helt lass med missmod.

Sådant som tidigare fick härja fritt i mörkret förs in i ljuset. Vanemässiga och ogynnsamma beteenden och tankemönster uppmärksammas och ifrågasätts.

När skenet från vaksamhetens låga letar sig in i hopplöshetens dunkla och kalla vrå, då förvandlas denna skrämmande skuggplats till en källa av ljus och värme, trygghet och kärlek.

Inget mörker kan hålla tillbaka skenet från en gnista vaksamhet.