För ett liv i balans

Valet är ditt

av

Världen är full av valmöjligheter. Det finns så mycket att välja mellan att det behövs experter och smarta algoritmer för att kunna välja mellan valen.

Men det finns ett val som endast du kan göra: att välja att ge upp tanken på att någonting skulle vara viktigare än nuet.

Alla andra val, alla idéer och all strävan efter att förändra, förbättra och förvalta är sekundärt. Ingenting kommer att bringa tillfredsställelse, om du inte först väljer att skänka din fulla uppmärksamhet åt det innevarande ögonblicket.

Men du måste vilja välja nuet. Det spelar ingen roll om du så läser tusen texter likt denna. Det sista och viktigaste steget måste vara ett innerligt val från din sida.

När det steget tas upptäcker du att du inte kliver in i någonting. Du kliver ur någonting. Du kliver ur villfarelsen att framtiden skulle vara viktigare än nuet.

Du kliver ur illusionen och är tillbaka i verkligheten. Där möter du någon du känner igen. Du möter dig själv – komplett och fullständigt tillfreds.


Till toppen ⇧