För ett liv i balans

Välkomna det som livet ger dig

av

Välkomna det som livet ger dig med öppna armar.

Du behöver inte tycka om det. Du behöver inte ogilla det. Du behöver inte tycka någonting över huvud taget om det.

Du behöver endast veta med dig att livet ger dig precis det du behöver i precis rätt ögonblick. Motgångar blir till lärdomar, som ledsagar dig dit det är maningen att du ska.

Om det är svårt att inse denna obestridliga sanning just för stunden, vänta lite. Med perspektiv växer bilden av ett storslaget mästerverk fram.


Till toppen ⇧